Make your own free website on Tripod.com

sayı 2-3

Ahlakın Biyolojik Temelleri"

Türban:Düşünebilen Bir Varlık

Prof.Dr.Naci Bostancı-Söyleşi

Adana ve Adana'nın Ötesi

İbn Haldun

Parlementer Sistem ve Türkiye

Renklere Dair

Altın Çağ

Türklerde Tiyatro

İnek Politikası


ANASAYFA

e@mail

 

İNEK POLİTİKASI

 

Feodalizm: İki ineğiniz vardır. Lordunuz sütün bir kısmını alır.

Saf Sosyalizm: İki ineğiniz vardır. Devlet onları alıp, herkesin ineğiyle birlikte bir ahıra koyar. Bütün inek- lere bakmak zorundasınızdır. Dev- let size ihtiyacınız kadar süt verir.

Bürokratik Sosyalizm: İki ineğiniz vardır. Bunlara eski tavuk çiftçileri tarafından bakılır. Siz devletin tavuk çiftçilerinden aldığı tavuklara bakmak zorundasınızdır. Devlet size kanunların sizin ihtiyacınız olması gerektiğini söylediği kadar süt ve yumurta verir.

Faşizm: İki ineğiniz vardır. Devlet ikisini de alır, sizi onlara bakmanız ve sütünü satmanız için kiralar.

Saf Komünizm: İki ineğiniz vardır. Komşularınız onlara bakmanızda size yardım eder ve bütün sütü beraberce paylaşırsınız.

Rus Komünizmi: İki ineğiniz vardır. Onlara bakmak zorundasınızdır ama devlet bütün sütü alır.

Diktatörlük: İki ineğiniz vardır. Devlet ikisini de alıp sizi vurur.

Singapur Demokrasisi: İki ineğiniz vardır. Devlet sizi apartmanda iki izinsiz çiftlik hayvanı barındır- maktan cezalandırır.

Militarizm: İki ineğiniz vardır. Devlet ikisini de alıp sizi zorla askere gönderir.

Saf Demokrasi: İki ineğiniz vardır. Komşularınız sütü kimin alacağına karar verir.

İngiliz Demokrasisi: İki ineğiniz vardır. Onları koyun beyniyle beslersiniz ve delirirler. Devlet hiçbir şey yapmaz.

Bürokrasi: İki ineğiniz vardır. Devlet önce onlara ne yedireceğinizi ve sütü ne zaman sağacağınızı be- lirler. Sonra size onları sağmama nız için para öder. Daha sonra iki- sini de alır, birini vurur, öbürünü sağar ve sütü kanalizasyona döker. Sonra sizden ineğin hesabını tutmak için formları doldurmanızı ister.

Kapitalizm: İki ineğiniz vardır. Birini satıp bir boğa alırsınız.

Hong Kong Kapitalizmi: İki ineğiniz vardır. İneklerinizin üçünü, bankada çalışan kayınbiraderinizin kredi mektuplarını kullanarak sizin üzeri- nize kayıtlı şirkete satarsınız sonra ilgili memurla bir borç/denk trampasını yürürlüğe koyar, dört ineğinizi de, beş ineğe bakmak üzere uygulanan bir vergi muafiyetiyle geri alırsınız. Altı ineğin süt hakkı, bir Panamalı aracılığıyla, yedi ineğin süt hakkını o şirkete geri satan, çoğunluk hisseleri elinde tutan kişi tarafından gizlice sahip olunan bir Cayman Adası şirketine transfer edilir. Yıllık rapor şirketin sekiz ineğe, bir görüşe göre dokuz, sahip olduğunu söyler. Bu arada siz asıl iki ineği öldürüp Barbados’a çekilirsiniz (elbette vergiden muaf).

Çevrecilik: İki ineğiniz vardır. Buna rağmen devlet sizi onları sağmak veya öldürmekten men eder.

Totalitarizm: İki ineğiniz vardır. Devlet onları alır ve hiçbir zaman varolmadıklarını iddia eder. Süt yasaklanır.

Politik Doğrulamacılık: Sizin farklı iki yaşta (fakat toplumda daha az değerli olmayan) cinsiyeti tayin edil- memiş büyükbaş hayvanlarla ilginiz (“sahiplik” kavramı penis merkezli, savaşçı, maşizmo, hoşgörüsüz geçmişin bir sembolüdür) vardır.

Sürrealizm: İki zürafanız vardır. Devlet sizin armonika dersleri almanızı ister.

Japon Demokrasisi: İki ineğiniz vardır. Sütü gangsterlere verirsiniz. Onlar da size sütü kime verdiğinizle ilgili münasebetsiz sorular sormaz.

BP: İki ineğiniz vardır. Birine yol verir, öbürünü dört ineğin sütünü vermesi için zorlarsınız, sonuç sürprizdir çünkü inek ölü doğum yapar.

Andersen Metodu: İki ineğiniz vardır. Bir Unix tabanlı sisteme 50 milyon dolar harcarsınız. Hala iki ineğiniz vardır.

Temsili Demokrasi: İki ineğiniz vardır. Komşularınız birini size sütü kimin alacağını söylemek üzere seçer.

Amerikan Demokrasisi: Hükümet kendisine oy vermeniz halinde size iki inek vereceğine söz verir. Seçimden sonra başkan vaadettiği inekler üzerine spekülasyon yapmakla itham edilir. Basın olayı “cowgate” olarak adlandırır.