Make your own free website on Tripod.com

sayı 4

Feodal Zengin ve Gerçek Burjuvazi

Türkiyede Anayasal gelişmeler

Demokrasinin imkansızlığının İmkansızlığı

Kurtuluş Özel Eğitimde

Bir Mucizeyi Beklerken

İlaçta Patent Tartışması

İlaçta Patent Tartışması(2)

Demokratik İşbölümü

En Ateşli Liberal

Sistem Düşüncesi

Çocukların Zararlarından kurtulma yolları

Barter

Devlet ve İnsan

Türban ve İnsan hakları

Piyasa Reformları Avrupa Futbolunu Geliştiriyor

Özel Sektör, Yapı Kredi ve Faşizim

Kayıp Kadınlar Üstüne

Bilmece


ANASAYFA

e@mail

 

BARTER

Ahmet DEMİRTAŞ

Barterın kelime manası takastır. Barter yüzyıllardır dünyada mal ve hizmetin diğer mal ve hizmetle takası olarak uygulanan bir sistemdir. İlk yüzyıllarda odunla bulgurun yada domates ile patetesin birebir takas edilmesi olarak uygulanılıyordu.

Modern barter sistemi barter’ın bu ilk anlamını alıp üzerine yeni şeyler inşa ederek günümüz ve gelecek yıllar için firmaların ve ülkelerin önünü açacak bir sistem oluşturmuştur. Yani patetesçi bir firmanın patetesi ile bilgisayarcıdan bilgisayar almasını sağlamış ancak bilgisayarcıyı patates almak zorunda bırakmamıştır. Yani bire bir takası engellemiştir..

Modern barter sistemi;Nasıl bir sistemdir?

*Barter bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini kendi ürettiği mal ve hizmetle ödemesi sistemidir.

*Barter firmaların ihtiyaçlarını vade farkı vermeksizin mal ve hizmet kredisi alabileceği bir finasman sistemidir.

*Barter firmaların ürettikleri malları satabileceği hem de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ticaret sistemidir.

*Barter bir ortak pazardır.

*Barter sadece üyelerinin imkanlarından faydalanabildiği özel bir klüptür

*Barter mal ve hizmet borsasıdır.

*Barter Modern bir kredi kartı sistemidir.

*Barter Firmaların atıl kapasitelerini değerlendirerek pre-finasman sağlamaları demektir.

*Barter Etkin reklam ve tanıtım yapan bir network sistemidir

Niçin Barter?; Firmalar için; sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu çok önemlidir. Tüm firmalar en kısa zamanda kaynaklarını kullanarak fazla para kazanmak isterler aynı zamanda sektörde kalıcı olmak isterler bu iki şıkkı gerçekleştirebilmek için atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi. Stokların eritilmesi yeni pazarlara ulaşılması gerekmektedir. işte Barter sistemi bunu sağlamaktadır. Paranın mal piyasalarından çekilip sermaye piyasalarına yönelmesi bir anlamda barter ticaretini daha önemli hale getirmiştir.

Barter sistemi ile firmalar atıl kapasitelerini en verimli şekilde değerlendirirler. Atıl kapasitelerini barter sistemine ayırarak ürünlerinin satışlarını artırırlar. Bunun karşılığında piyasada sıcak parayla karşılayacakları ihtiyaçları barter sisteminden karşılayarak kasalarından nakit çıktısını kesmiş oluyorlar.

Barter ticareti stok maliyetini de ortadan kaldırıyor. nasıl ortadan kaldırıyor?; Stokta biriken malları barter pazarına sunan firma bu malı indirim yapmaksızın liste fiyatı ne ise onunla satabilmektedir. Çünkü alıcı firmanın dikkat edeceği fiyattaki ufak bir artış değil bu mala nakit ödemeyerek bu borcunu hem vadeye bölmesi, hem kasasından çıkacak sıcak parayı yatırıma çevirebilmesi hemde bu borcunu kendi mal ve hizmeti ile ödemesi gibi firmanın avantajına olan seçenekler dikkati çekecektir..

Barter ticaretinde firmalar barter şirketi güvencesinde mal sattıkları için karşılıksız çek çıkma durumu söz konusu değildir. Yani alacak garantisi garantör bir barter firması tarafından sağlanmakatadır. Ayrıca firma çekin gününü beklemeden sistemden istediği zaman alışveriş yapabilmektedir.

Firmalar bu sistemde ihtiyaçlarını barter pazarından satın almak ve ödemeyi yine barter pazarına ürünü ile yapmak arzususunu taşır..

Barter sistemi nasıl işliyor?Barter sistemine firmalar üye olurlar. Barter özel bir klüp zihniyeti içinde faaliyet gösterir. Barter etkin reklam ve tanıtım yapan bir network sistemidir. Üye firmalar mal ve hizmetleri internet hızıyla anında takip edebilmektedirler.pazarda rekabeti sağlamak için alternatif firmalara üyelik verilir. Firmaların yaptıkları alışverişde, garantör, firmaların sisteme olan borç ve alacaklarına göre arz talep dengesini gözetir gerçekleşecek alışverişe ona göre kefil olur ve iki firmayıda uyarır. Zira bu denge iyi korunmalıdır ki barter sistemiyle firmalar maksimum yararı sağlasınlar. Ancak bu müdahale hakkı firmaların barter sisteminde dikkat etmesi gerek en önemli unsurdur. Çünkü arz ve talep dengesine karışan aracı kurum bu hakkı su istimal edebilir. Bu yüzden sisteme üye olamadan önce garantör firmanın sicilinin iyi bilinmesi ve alışverişin şeffaf bir ortamda sağlanması gerekmektedir.

Barter sistemini firmalar iki türlü kullanabilirler.

1-Finansal kredi firma ilk olarak mal veya hizmet satmadan ilk alışı kendi yaptığında mal kredisi kullanmış ve finasman desteği sağlamış olur

2-Finansal takas mal ve hizmetlerini sistem içindeki diğer ürünler ile takas etmesidir.

Firmalar bu iki şıkkı nasıl yada ne zaman kullanacaklarına kendileri karar verirler.

Şu an Türkiye’de barter sektöründe birisi Türk sermayeli 3 firma vardır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu kriz ekonomilerinde daha fazla önem taşıyan barter sistemi yakında siyasal partilerin programınada girecektir. Belki şimdiye kadar duymadığınız bir çok Barter firması türeyecektir. Anlaşılacağı üzere likitide tercihin yoğun olduğu kronolojik dalgalanmaların yüksek frekansta ve belirsiz olduğu kriz ekonomilerinde böyle bir sistemin Türk müteşebbislerinin ve Türk ekonomisinin önünü açacak bir sistemdir. Fakat barter sisteminin Türkiye’de henüz mevzuatı yoktur. Bu konuda üzerine görev düşen herkesin bu konuya hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Çünkü barter ticaretinin önümüzdeki yüzyıllarda toplam ticaret içinde payı artacak ve yükselen değerlerden birisi olacaktır. Türkiye olarak bu gelişmelerin dışında kalmamız mümkün değildir.