Make your own free website on Tripod.com

Kendimizi Özgürce İfade Etmekten Başka Hiçbir İddiamız Yok...

Bizler, birey özgürlüğüne ve bireyselliğin benzersiz değerine inanan bir grup üniversiteli genç olarak "Serbest Çizgi"de biraraya geldik. Ülkemiz için bunun özel bir anlamı bulunduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye, her türden ve renkten kollektivizmin zihinsel hegemonisinin hala çok güçlü olduğu ender ülkelerden biri. Bu hegemonisinin ağırlığını en çok hissettirdiği kesimlerin başında belki de üniversite gençliği yer alıyor. Üniversiteli gençler kendilerini bir türlü erişkin olarak görmek istemeyen resmi kollektivistlerin bakış açılarına mahkum edilmek isteniyor.

Biz, "Serbest Çizgiciler", içinde bulunduğumuz iletişim ve enformasyon çağında, bu kadar dar bir alana sıkışıp kalmayı reddediyoruz. Dünyaya mümkün olan en geniş açıdan bakmak istiyoruz. Bize "doğru" olarak öğretilenleri sorgulamak, kendimizi ve başkalarını bu sorgulamanın ışığında tanımak, önyargıların ve klişelerin ötesine geçmek istiyoruz. Türkiye'nin, bireyin yaratıcı gücünün ve dinamizminin ekonomiden sanata, tarımdan turizme devreye girdiği bir ülke haline gelmesini istiyoruz.

İşte "Serbest Çizgi"yi, bu yakıcı isteği yansıtan fikirleri kendi kalemlerimizle ifade edebileceğimiz bir platform olarak düşündük. Bu platformda özgürlüğün ruhunu nasıl anladığımızı ortaya koyabilir, onu doğru anlayıp anlamadığımız konusunda serbestçe tartışabiliriz. Aynı şekilde daha somut konular, yani devletçilikle bürokratik zorbalık arasındaki bağlar, harçların aslında niçin haraç olmadığı, piyasa ekonomisiyle toplumsal refah arasındaki kopmaz ilişki, bir film, bir kitap vb. konulardaki düşüncelerimizi "Serbest Çizgi"nin sayfalarına taşıyabiliriz. Kalemimizin yeterince kuvvetli olmadığı endişesine kapılmadan. Çünkü "Serbest Çizgi"de kendimizi özgürce ifade etmekten başka hiçbir iddiamız yok. Kendimizi "özgürce" ifade etmekten daha önemli hiçbir şey yok.

Serbest Çizgi Yayın Kurulu

ANASAYFA