Make your own free website on Tripod.com

0   Kilometre Araba Kampanyası

2.El Araba Kampanyası

Bu Kampanyada Otomobil sahibi olmak o kadar kârlı ve avatajlı ki;

Peşin Fiyatına taksitli kampanya tablosundan sahibi olmak istediğiniz otomobilin peşinatını İhlas Finans Kurumu Merkez Şubesi 1600-8, Garanti Bankası Yenibosna Şubesi 6200 900/6 no’lu hesabına ücretsiz olarak havale ediniz.• İthal araçlarda zam farkı, her ayın 15’inde Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden tespit edilen fiyatlara göre hesaplaması yapılır. • Organizasyon süresince, gelen fabrika zamları otomobilin borcu bitinceye kadar, iştirakçilerin taksitlerine 40-36-30-24-18-12’de bir nisbetinde yansıtılır • İştirak payı fiyatlara dahil edilmiştir. İşlemlerinizin hemen başlayabilmesi için, peşinat dekontunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kefiliniz ile birlikte İhlas Organizasyon Bayilerine müracaat ediniz.• Burada sözleşmeniz yapılıp, yapmanız gereken işlemler ve teslimat esnasında gerekli bilgiler ve alım satım vergileri size bildirilecektir. • Araştırması uygun çıkan iştirakçilerimizin araç teslimatı teslim ayının 20’si ile 31’i arasında yapılacaktır. • Bu kampanya T.C Sanayi ve Tıcaret Bakanlığı’nın 25.5.1994 tarihli 21940 nolu resmi gazetede yayınlanan TRKGM-94/2-3 nolu tebliği doğrultusunda yürütülmektedir.

Önce 2.El Oto Pazarından dilediğiniz otomobili seçin... Sonra İhlas Organizasyon sizi otomobil sahibi yapsın

2, El otomobil kampanya tablosundan satın almak istediğiniz otomobilin peşinatını; Tl. ödemeli için lhlas Finans Kurumu Merkez Şubesi 1600-8, Garanti Bankası Yenibosna Şubesi 6200 900/6 nolu hesaba. DM ödemeli için lhlas Finans Kurumu Merkez Şubesi 21-1600-100 nolu hesaba, Garanti Bankası Yenibosna Şubesi 304-9006330/6 nolu hesaba ücretsiz olarak havale ediniz. • DM ödemeli kampanyada peşinat ve taksitleri DM olarak yukarıda belirtilen Banka hesaplarına havale ediniz. Bu kampanya sabit fiyatlıdır. • Kampanyaya katılan iştirakçiler satın almak istediği arabayı kendileri bulacaktır. • Kampanyadan otomobil, kamyonet, minibüs ve traktör kategorısinde 1-5 yaşındaki yerli araçlar marka kısıtlaması olmaksızın satın alınabilecektir. •5 yaşından büyük araçlar, kampanya haricidir. • Kampanya uygulaması hakkında İhlas Organizasyon bayilerinden ayrıntılı bilgi öğrenebilirsiniz.•İşlemlerinizın hemen başlayabilmesi için peşinat dekontunuz, nüfus cüzdan fotokopisi (Kefiliniz dahil) ve kefılınız ile birlikte İhlas Organizasyon bayilerine müracaat ediniz. • Bayilerimizde sözleşmeniz yapılıp yapmanız gereken işlemler ve teslimat hakkında bilgilendirileceksınız. Araşıtırması uygun çıkan ve teslimat için gerekli belgeleri hazırlayan hacizli ruhsat fotokopisinı gönderen iştirakçilerin araç teslimatları ayın 25 ve bir sonraki arasında yapılacaktır. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25.5.1994 ta 21940 no‘lu resmi gazetede yayınlanan TRK GM - 94/2-3 nolu tebliği doğrultusunda yürütülmektedir.